شادترین کشورهای جهان در سال 2018 کدامند؟

رسانه کلیک – در این مطلب با 10 کشور برتر در فهرست شادترین کشورهای جهان در سال 2018 و ویژگی های بارز و میزان کیفیت زندگی در آن ها آشنا می شوید.  در سال 2018 فنلاند با استناد به پژوهش های انجام شده توسط شرکت گالوپ بین سال های 2015 تا 2017، به عنوان شادترین […]

نوشته شادترین کشورهای جهان در سال 2018 کدامند؟ اولین بار در رسانه کلیک پدیدار شد.