نقد فیلم عرق سرد

نقد فیلم عرق سرد

فیلم عرق سرد، دومین تجربه سهیل بیرقی در مقام کارگردان است. این فیلم، نشانگر تلاشی برای اعتراض بی‌طرفانه به یک قانون است. اما آیا در این راه موفق بوده است؟