دولت ژاپن خواستار بهبود حفاظت از داده‌های کاربران فیسبوک شد

دولت ژاپن خواستار بهبود حفاظت از داده‌های کاربران فیسبوک شد

دولت ژاپن اخیرا از فیسبوک خواسته است تا حفاظت از داده‌های کاربرانِ میلیاردی خود را بهبود بخشد تا در آینده شاهد رسوایی جدیدی نباشیم.